Laili, Septia Zuhrotul, and Moh. Ainin. 2022. “Pengembangan Aplikasi Hayya Naqro’ Sebagai Media Alternatif Pembelajaran Maharah Qiraah Bahasa Arab Pada Jenjang SMP/MTs”. JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts 2 (8):1189-1208. https://doi.org/10.17977/um064v2i82022p1189-1208.