[1]
Aziza, A. 2022. Pembelajaran Keterampilan Menulis Teks Fabel Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Songgon. JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts. 2, 8 (Aug. 2022), 1124–1138. DOI:https://doi.org/10.17977/um064v2i82022p1124-1138.